Актуальні заходи

2 Загальні збори членів Палати

Уже пів року минуло з моменту офіційного відкриття АНК Україна у 2016 році, за цей час ми встигли не тільки вирости у професійному плані, але й довести, що німецько-українські відносини продовжують розвиватися швидкими темпами.
У вівторок 28 березня відбулись 2-гі Загальні збори членів, які є найвищим органом Палати та відбуваються один раз на рік. Вони мають право висловлювати свою позицію стосовно всіх питань у рамках своєї компетенції.
На порядку денному Загальних зборів членів Палати стоїть затвердження та внесення змін до Статуту Палати, визначення основних напрямків діяльності, положення Статуту та принципи використання майна Палати, а також були обрані нові члени правління. Крім того на Загальних зборах було офіційно прийнято нових членів Палати, заявки яких були попередньо погоджені Правлінням. Їм було надано статус постійного члена Палати.

Зміни в оподаткуванні – 2017

З початком Нового 2017 року в Україні набули чинності багато важливих податкових законодавчих ініціатив. Комітет з питань податків та фінансової звітності хотів би надати можливість зацікавленим фірмам відразу ж у перші місяці року ознайомитися з найважливішими змінами у податковому законодавстві України.

Більше інформації про захід тут.